Гробищни Паркове

ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА София 1202, кв. Орландовци, ул. Завoдска, №14 e-mail: [email protected] телефон: 02/ 81 321, 0885 03 66 41 факс: 02/ 936 72 57 погребален консултант: 02/ 81