Човече, спомняй си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света

Човече, спомняй си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света и ти никога не ще се прилепиш безумно към тукашните неща... Помни, че след смъртта има и друг живот, друго съществуване!...

Не забравяй страшното и трепетно заставане пред Христовия съд, дето цар и княз, войник и гражданин, бо­гат и беден - всички ще бъдат разследвани еднакво без­пристрастно... Нищо там няма да бъде оставено без Изпитване и наказание. В Царството небесно не ще влезе нищо скверно и нечисто (срв. Откр. 21:27).

Преди да е настъпило всеобщото възкресение, по­старай се да възкресиш умрялата в грях и страсти своя душа, та като достигнеш безгрешност и безстрастие, всякога да бъдеш жив пред Господа. Тогава, възкръснал ду­хом, няма да се боиш вече от временната телесна смърт, но сам дори ще я желаещ, за да бъдеш всякога с Господа.

Не се увличай от плътска похот, нито от времен­ната красота. Помни, че всичко това е прах и пепел, че всяка плътска похот ражда тегота и всяка плътска сла­дост води към горчивина...

Не мисли, че смъртта е далече, че няма да умреш скоро, но си представяй, че тя е вече близко до тебе! Секирата на смъртта лежи при корена на твоя живот. Съдът е близо, на самия праг.

Не се самозалъгвай, че само другите умират, а ти няма да ум­реш! Кой от човеците е живял, без да види смърт(Пс. 88:49)? - го­вори св. цар Давид. Пророците са умрели, патриарсите, апостолите, светителите са умрели, мъчениците, пре­подобните са умрели, всички светци са умрели... Всички някога съществували са умрели. Само ти ли ще останеш? Не бъди безумен и сляп! Каквото виждаш да става с дру­гите, същото непременно ще стане и с теб!...

Всеки ден, всеки час бъди готов за смъртта си! Никога не бъди безгрижен, понеже в който час не мислиш, ще дойде Син Човечески (Мат. 24:44)...

За добрите смъртта не е никакво зло, а само облек­чаване от страданията и безпрепятствено духовно съединяване и съжителство с Господа... Не се плаши от телесната смърт, а само старателно се пази от грях и от богоогдалечаване! Защото аз не знам друга по-голяма мъка от тая – да си обвързан греховно със страстите си и да си отчужден от Бога... Какво е вечната смърт? – Крайното отчуждаване от Бога. Що е животът? – Съвършеното присъединяване към Бога!

СВЕТИ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИ