За Божията милост

Един свещеник вървял по самотен път през горещ летен ден, когато от храстите внезапно изскочил див на вид човек с пистолет. Той рекъл на свещеника:

- Убил съм 99 човека, а ти ще си стотният.

Свещеникът му отвърнал:

- Готов съм да умра, но моля те, преди да ме застреляш, дай ми да пийна малко вода, много съм жаден.

Убиецът се поколебал за момент, после му посочил с оръжието си своето скривалище в храстите, където дал на свещеника чаша вода.

Докато свещеникът пиел от водата, убиецът получил сърдечен удар и умрял.

Ангелите от небесата дошли да придружат душата на убиеца до небесата, но демоните се запрепирали с тях.

- Този човек е убил 99 души и е извършил какви ли не по-малки грехове. Душата му е наша.

Тогава Ангелите отвърнали на демоните:

- Но също така той извърши две велики дела според Евангелието на Христос, които надвишават всичките му грехове. Първо той изповяда извършените 99 убийства на свещеник и след това даде вода на жадния.

Няма грях, без значение колко пъти повторен, който да е по-голям от Божията милост.

СВ. НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ