Нека не считаме себе си за големи мъдреци

Може така да стане, братя, че скоро отново да настъпят размирни времена, и някои от вас ще се наложи да избират между това да се отрекат от свещените закони и да се подчинят на законите, установени единствено от човешките управници. Пазете се от този път! Пазете се от пътя, избран от разбойника, стоящ отляво, защото с тежестта на богохулството, с тежестта на опозоряването на Христа той пое по пътя към вечната погибел.

Тези, които отхвърлят законите на Църквата, отхвърлят Самия Христос, Който е глава на Църквата, тъй като законите на Църквата са дадени от Светия Дух чрез апостолите. А законите на поместните Църкви са основани на същите закони и канони на Църквата. Нека не считаме себе си за по-мъдри от светците и йерарсите, които са основали правилата на Църквата; нека не считаме себе си за големи мъдреци. А по-скоро нека възкликнем с мъдрия разбойник: „Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!“

СВ. ЙОАН МАКСИМОВИЧ