Вестник + сайт

Ако искате да публикувате възпоменание на Ваш близък едновременно във вестник "24 часа" и онлайн на www.spomen.bg, предлагаме следните възможности:

- публикуване на некролог с ширина до 83 мм във вестник "24 часа" + публикуване на некролога в www.spomen.bg = цената на некролога във вестника + 10 лв. за публикуване в сайта.

- публикуване на некролог с ширина над 83 мм във вестник "24 часа" + публикуване на некролога в сайта (текст без ограничение + снимка) = цената на некролога във вестника + 25 лв. за публикуване в сайта.

Посочените цени са без ДДС.