Сава Джуранов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               запали свещ
запали свещ
остави цвете
остави цвете