Лилия Петрова - Цанова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               запали свещ
запали свещ
остави цвете
остави цвете