Пенка Петкова и Кольо Петков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               запали свещ
запали свещ
остави цвете
остави цвете