Нонка Лукова Мотекова

In memoriam

Нонка Лукова Мотекова

(2 март 1933 г. – 23 август 2021 г.)

Nona Motekova (2 March 1933, Panagyurishte – 23 August 2021, Sofia) – Regional geologist and palaeontologist – Upper Cretaceous gastropoda. Graduated from Sofia University (1958). Geologist in the Service of geological mapping (1958 – 1965). Geologist and palaeontologist at Department of Palaeontogy at Sofia University (1966 – 1989). Collection: Museum of Palaeontology and Historical Geology, Sofia University.

На 23 август 2021 година след продължително боледуване почина мирно в дома си в София Нонка Лукова Мотекова. Тя е родена на 2 март 1933 година в град Панагюрище в будното многодетно семейство на търговеца Лука Георгиев Мотеков и домакинята Дона Делчева Мотекова (по баща Ланджева). Неин първи братовчед е математикът Георги Брадистилов, който ще й оказва съдействие в трудни моменти. Останала едва на две години сирак и без баща, тя успява да завърши през 1951 година средното си образование с отличие в Смесено средно училище „Нешо Бончев” в град Панагюрище. Веднага след това Нонка Мотекова постъпва на работа в ТПК „Персийски килим” в град Панагюрище като книговодител. Занимава се активно с обществена работа сред работниците, участва в градския младежки ансамбъл и е в актива на читалище „Виделина”. След две години, през 1953 година, тя получава нужната бележка, кандидатства заедно със своята първа братовчедка Лилия Додекова и след отлично издържани изпити по български език и геология двете са приети за студентки по специалност „Геология” в Софийския университет. Нейни състуденти в курса са Цанко Цанков, Живко Иванов, Георги Мандов, Лилия Додекова, Ангел Памукчиев, Кина Аладжова, Ели Андреева, Братислав Талев, Йовка Недкова, Славчо Янев, Симеон Куйкин, Дарина Събева, Прокопи Пиронков, Пепи Гочев, Елка Балючева, Кръстина Колчева,

Марга Керацова, Людмила Коприварова, Хермина Клейтман, Надя Чочкова, Леонид Ратиев, Александра Харковска, нейният бъдещ съпруг Стойчо Бресковски и други. През 1958 година Нонка Мотекова се дипломира със специалност геолог – каустобиолити. Веднага постъпва на работа в Бригадата за търсене и картиране към Главното управление за геоложки и минни проучвания. Проучва съвместно с геоложки колективи райони в Северна, Североизточна и Югоизточна България. Така тя скромно допринася за съставянето на геоложката карта на България в мащаб 1:25 000 и за набелязването на места за по-детайлно проучване и търсене на полезни изкопаеми.

На 28 януари 1966 година постъпва на работа в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като геолог – палеонтолог. Занимава се главно с подреждането и експонирането на фосилите, намерени в България и тяхното популяризиране. Подпомага учебния процес като го онагледява с диафилми, картини и прожекции, участва в геолого – палеонтологическите практики. В определени периоди води упражнения по палеонтология на студентите геолози и геохимици. Изнася научно-популярни беседи пред ученически и други групи и така популяризира Музея по палеонтология и исторична геология на Софийския университет и съответните специалности. Изготвя дълго време учебните програми на специалността. Оказва съдействие на свои колеги при подготовката на техни книги и научни трудове като прави библиографски справки. През 1981 година става съавтор заедно с професор Васил Цанков на раздела Gastropoda от „Том V. Горна Креда. Големи фораминифери, Anthozoa, Gastropoda, Bivalvia” от поредицата „Фосилите на България”. Наред с преките си задължения участва активно в обществения живот на специалността и на факултета. Напуска Софийския университет „Свети Климент Охридски” и се пенсионира на 1 февруари 1989 година. След 1989 година Нонка Мотекова се отдава изцяло на семейството си и дома си, полагането на грижи за своя болен брат в Панагюрище, както и на гледането и възпитанието на внучката си Касия. Дълбок поклон пред нейната светла памет!запали свещ
запали свещ
остави цвете
остави цвете