Св. Йоан Кръстител е роден точно половин година преди Христос

24.06.2021 Спомен
Сн. Официален сайт на Ловчанска епархия
Сн. Официален сайт на Ловчанска епархия

На 24 юни, когато се ражда Предтечата Св. Йоан Кръстител, денят започва да намалява след лятното слънцестоене, а на 25 декември, на Рождество Христово, денят започва да расте след зимното слънцестоене. Случайно ли е това?

Сред църковните празници има три, които са посветени на светиите Господни, които по своята значимост се открояват от останалите, посветени на различни светци и се числят към големите празници на Църквата Христова. Тези празници прославят Божията грижа за нашето спасение, пише predanie.bg.

Тези три празника са Рождество на св. Йоан Предтеча на 24 юни, Отсичането на неговата глава и празникът на светите апостоли Петър и Павел.

Явяването на светият архангел Гавриил на свещеник Захария в Храма с вестта, че жена му, праведната Елисавета, ще роди син, който ще върви пред Господа, Спасителят на света, както и последвалото изпълнение на това предсказание, е първото събитие, разказано от св. евангелист Лука.

С вестта на светия архангел Гавриил до Захария в Храма се започва евангелското четиво на Новия Завет. Шест месеца по-късно същият св. арх. Гавриил възвестява на Дева Мария в Назарет, че ще зачене и ще роди Божия Син, което е продължение на откровението на Предвечния Съвет относно спасението на човешкия род.

Три месеца след Благовещение св. Йоан се родил „в град Иудин“, а шест месеца подир това Христос се родил във Витлеем.

Тези събития са тясно свързани помежду си.

Възвестеното от Архангел Гавриил в Храма, предадено по-късно на всички живеещи в близост до Захария, във величествения химн, който той изпял след рождението на младенеца Йоан, когато му се развързал езика и устата, е предтеча на ангелския химн:

„Слава във висините Богу“,

който бил изпят във Витлеем от ангелите, когато съобщили вестта за Раждането на Спатителя на пастирите.

Раждането на св. Йоан Кръстител е първата радостна вест, изпратена от Бога на човешкия род, начало на неговото спасение от властта на дявола, греха и вечната смърт.

Вярно е, че дори преди раждането на Предтечата, Пресвета Дева Мария била родена и ангелите възвестили това на нейните родители. По онова време обаче те не осъзнавали в пълнота значението на възвестеното им. Поради това само те отпразнували раждането на своята Дъщеря, а останалият свят едва по-късно узнал радостната вест за това раждане.

Поради това празниците Рождество Богородично и Въведение Богородично в Храма са установени в Църквата доста по-късно от другите големи празници, докато

Рождество на Йоан Предтеча е един от

най-древните и най-почитани сред Християнските празници.

Запазени са проповеди относно този празник още от първите векове.

От деня на раждането на св. Йоан Предтеча започва подготовката на човешкия род за срещата му със Сина Божий на земята.

"Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ... И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища." (Лука 1:68, 76).

Тези боговдъхновени слова на свещеник Захария стават известни на цяла Иудея, изумявайки всичките ѝ жители, които се запитвали един другиго с удивление: какво ли ще бъде тоя младенец?

Неволно възниква въпроса: Да не би това да е Самият Месия?

Иудея била в особено напрегнато състояние, очаквайки своя Спасител. И така, младенецът Йоан подготвя пътя Господен от самото си раждане, сякаш възклицавайки: Христос се ражда, славете Го; Христос слиза от небето, срещнете Го (Ирмос, Песен първа от Рождествения канон).

Раждайки се точно половин година преди Христос, Йоан Предтеча с точното време на своето рождество посочва и своята мисия да подготви пътя на Господа.

Той бил роден по това време на годината (24 юни), когато

денят започва да намалява след лятното слънцестоене,

(също както и Рождество Христово се случва на 25 декември),

когато денят започва да расте след зимното слънцестоене.

Тези факти са изпълнение на словата, изречени по-късно от Предтечата, след като Христос започва Своята проповед:

Той трябва да расте, пък аз да се смалявам (Йоан 3:30).

„Вестителят на Слънцето, Предтечата“ е св. Йоан Кръстител, който подобно на сутрешната звезда възвестява изгрева на Слънцето на Правдата на изток.

По такъв начин самото Рождество на св. Йоан Кръстител е преддверието на Раждането на нашия Господ Иисус Христос - със славното и честно рождение се проповядва на света въплъщението на Сина Божи.