Една птица може да бъде мъртва, но перата й са винаги живи

"Ако вие, деца, някъде по пътя си срещнете птича перушина,

недейте я отминава.

Повдигнете я от земята и я пуснете да полети и

тя ще ви бъде много признателна.

Защото една птица може да бъде мъртва,

но перата й са винаги живи.

Недейте отминава нашата птича перушина,

недейте отминава спомена на нашия живот, а

го съживявайте!"

Йордан Радичков

"Ние, врабчетата"