Скалата също е път - най-прекият и най-щедрият

"Трябва да се научиш да се браниш от стръмното!

Гледаш: скала, препречена пред тебе, и спираш.

А не знаеш, че скалата е също път.

И то най-прекият и най-щедрият -

ще те възнагради за усилието с най-красивата

гледка, невидена от никого!"

Блага Димитрова