Главата на Св. Христофор Песоглавец се пази в Кремъл, в Европа го почитат като покровител на пътешествениците

08.05.2022 Георги Милков

На 9-ти май, освен познатите символни асоциации, правим още една интересна препратка.

В православния календар на 9 май се почита Свети Христофор – един от най-странните християнски светци, известен като Песоглавец. И може да звучи неочаквано, но въпроса със Свети Христофор би могъл да бъде отнесен и към темата за деня на Европа, а също и с Кремъл.

Историята на този герой с кучешка глава е описана подробно в сборници с християнски легенди и жития на светиите още през XIII век. Могат да се намерят и още по-ранни сведения. Иначе

за кинокефали – хора с кучешки

глави - многократно споменават

още древни автори като Херодот

и Плиний Стари.

Макар че през годините се е случвало да има забрани за изобразяването на Св. Христофор с глава на куче, за българската иконография светият Песоглавец не е чак толкова непопулярен образ. Може да се види на няколко места из България. В църквата в Нови хан например това е първото, което би ви направило впечатление, влизайки в храма. Там е изобразен заедно със Св. Теодор Стратилат и Св. Прокопий. Но не само в България, в целия православен свят са запазени много икони на този тъй чуден светия.

Как е възникнал образът? Днес малцина ще повярват на Херодот и Плиний Стари, че е имало народ на песоглавците.

Бил ли е наистина 

Свети Христофор кинокефал?

Не е ли това иносказателен образ, чрез който древните повествователи са искали да ни представят дивата и зверска природа, приписвана на варварските племена? Или става дума за някой страдащ от рядък тип генетична мутация, позната под научното название hypertrichosis universalis? С други думи синдром на върколака, при който човешкото тяло, включително лицето, е почти напълно покрито с гъсто окосмяване.

Отговорът на загадката би могъл да се крие в Кремъл. По-специално в мощехранителницата на прилежащия му Благовещенски събор. Има едно интересно свидетелство от пътуването на Антиохийския патриарх Макарий до Русия в средата на XVII век. Архидякон Павел Алепски пише, че са присъствали на обреда умиване на светите мощи и изброявайки различните реликви в катедралния храм, той описва и „главата на мъченика Хрисофор с лице точно като на куче, с дълга муцуна и твърда като камък”.

Умът ни беше поразен

от изумление, няма място

за съмнение, пише Павел Алепски

в хрониката за пътуването на патриарх Макарий.

Католическата църква има друг поглед върху нещата. Тя представя Св. Христофор като антропоморфен, най-често могъщ воин, носещ през бурни води детето Исус на гърба си. И макар с решение на Ватикана от 1969 г. денят на светията да е сведен до нивото на местен празник, Свети Христофор остава много почитан светец в цяла Европа. Смята се за пазител на пътешествениците. Също така на пилоти, моряци, шофьори и въобще на всички, които тръгват на път по земя, море и въздух.

В обединена Европа, където пътуването е сред свещените права и свободи на гражданите,

ликът на Свети Христофор

се е превърнал в щастлив талисман.

Испанците например носят медальони с името на светеца и надпис: Si en San Cristobal confias, de accidente no moriras (Ако вярвате в Свети Христофор, в катастрофа не ще умрете).

Този екзотичен иконографски образ може би крие още много недоразгадани символни значения. Но дори да вземем най-разпространената версия – за дивака, приел християнството - това също звучи прекрасно. Свети Христофор Песоглавец остава като чудесен символ на вярата, наред с това, че е най-необичайния от всички християнски светци.