Хипнотерапия отключва спомени от отвъдното

02.05.2021 24 часа

ИК "Хермес" публикува изследванията на д-р Майкъл Нютън и негови последователи. Сподели, за да помогнеш и на друг.

“Мъдростта на душите” - издание на института “Майкъл Нютън”, събира истински истории за пътешествия между преражданията (ИК “Хермес”). Това е колекция от мъдри съвети и прозрения, които клиентите на терапевтите споделят, за да помогнат на други хора.

Дали става въпрос за здравословни или междуличностни проблеми, зависимости или тежки загуби, всеки се сблъсква с трудности. Такова разбиране за болестите и проблемите променя светогледа и ценностната система.

За Майкъл Нютън

Нека припомним какво каза Майкъл в обръщението си пред членовете на нашия институт през 2011 г.:

В постигането на духовно единство ние не можем да разчитаме на методите на съвременните религиозни практики, от една страна, или на науката, от друга, да ни отведат до отговорите на великата мистерия на живота. Нашата организация е призвана да предложи нов подход за просветление, което има потенциала да промени съзнанието на всеки, независимо дали принадлежи към институционализирана система от вярвания, или не. В сложния свят на двадесет и първи век повече от всякога се нуждаем от убедеността, че съществува божествено универсално съзнание и абсолютен духовен ред.

Но за да се убедим наистина, трябва да открием този принцип в собственото си съзнание. И ако достатъчно хора стигнат до това разбиране чрез нашите усилия, можем да се надяваме, че много от външните конфликти в борбата ни за оцеляване ще отпаднат.

Така етичният компас на човечеството ще придобие по-голямо значение, защото негов източник ще е индивидуалното просветление на всеки.

Питър Смит - директор „Наследството на Майкъл Нютън“, институт „Майкъл Нютън“

Хипнотерапия отключва спомени от отвъдното

Ако можехте да узнаете каква е истинската мисия на душата ви, щеше ли това да промени живота ви? Отговорът е положителен поне за героите на “Спомени от отвъдното” от д-р Майкъл Нютън (ИК “Хермес”). Описани случаи, в които чрез хипнотерапия пациенти имат възможност да преживеят отново ключови минали животи, да видят себе си като безсмъртни души и да се върнат у дома си. Там те се срещат с духовните си водачи и мъдри наставници и общуват активно със сродните си души.