Изкушенията на дявола са подобни на паяжина

"Изкушенията на дявола са подобни на паяжина.

Достатъчно е само да я духнем - и тя ще изчезне.

Така е и с врага - дявола; достатъчно е

само да се оградим с кръстния знак - и

всичките му козни изчезват напълно."

Св. Серафим Саровски