Седем ключа към вечния живот

"Освети сърцето си с вяра, укрепи го с надежда, съгрей с любов,

освети го с молитва, умий със сълзи, нахрани го с Причастие и

го дръж високо, устремено към небето,

като горящо кандило.

Само така ще можеш достойно да преминеш от земния свят

към небесния без угризенията на съвестта и терзанията,

който мъчат грешниците."

Св. Николай Велимирович