За хората, които отстраняват Бог от живота си

"Човек, който отстранява от живота си Бога,

лесно стига до там да търси утешение и удовлетворение в

заместители на истинската вяра.

Днешните хора, оплетени в проблемите си и стигнали до безизходица,

лесно биват подмамвани в тъмните капани на лукавия, на

врага на нашето спасение.

И вместо да потърсят изкупление, падат в

още по-голямо забъркване и страдание."

Старец Гавриил Дионисиат