Гневът е лош съветник

"Гневът не помага с нищо, само

наранява тези, които са ядосани.

Поради гордост и тщеславие често стават недоразумения.

Да се отнася унизително може всеки, но

никой друг освен нас самите не може да ни унижи,

освен нашите дела и постъпки.

Трябва да запазите спокойствие, дори когато

другите се опитват да предизвикат гнева ви нарочно."

Сръбски патриарх Павле