За самооправданието

"Самооправданието няма място в живота на християнина и

не се среща никъде в учението на Христос."

Старецът Юстин (Първу)