Когато се роди човек ...

"Когато се роди човек,

целият свят се радва, а само той плаче.

Но той трябва да живее така, че

когато умре, целият свят да плаче, а

само той да се радва."

Патриарх Павле