Вратата се отваря само пред онзи, който я потърси

"Попитайте и ще бъдете възнаградени,

търсете и ще намерите.

Почукайте и вратата се отваря пред вас.

Който поиска, получава;

който търси, винаги ще намери; и

вратата ще се отвори пред онзи, който почука."

(Матей 7: 7-8)