За греховете и прошката

"И когато стоите и се молите,

простете всичко, което имате срещу някого,

за да ви прости вашият небесен Отец

вашите грехове."

(Марк 11:25)