За всички човешки грехове Бог е устроил две съдилища. Едно, тук на земята, в тоя живот; друго — на небето, при второто Негово пришествие

"Бог Съдия — цял в гняв без милост!

И подсъдимият — грешник, виновник без оправдание!

Всички вини, за които всеки човек ще даде пред Бога точен отговор в съдния час, се разделят на четири рода.

Първият род са злините, които ние сами сме сторили;

вторият — тези, които са сторили други по наша вина;

третият — това са добрините, които сами не сме сторили;

четвъртият — добрите дела, каквито ние сме попречили на другите да сторят.

Всичко това, не само голямото, но и малкото, ще бъде изследвано."

Св. Илия Минятий