Благодат

"В богословски смисъл думата благодат (1Тим. 1:2) обикновено

означава благ Божий дар, подаван на човека даром, единствено по милост Господня, без каквито и да са заслуги от страна на човека;

понякога означава също Божественото влияние и последствията от него за човешкото сърце."

Архимандрит Никифор