Уроците на розата

Покритата с тръни роза дава на човеците следното прекрасно наставление:

"Всичко, що е най-приятно на тоя свят, о смъртни, е

примесено с горчивина.

Тук вие нямате чисти блага, но навсякъде и във всичко към доброто е примесено и някакво зло:

с наслаждението е свързано разкаяние, със съпружеството - вдовство, с изобилието - трудове и грижи, с въздигането - страх от падение, със знатността - излишни издръжки, с утешенията - пресищане, със здравето - болести".

Св. Василий Велики