За старостта

"Както огънят се гаси само с вода, така и

пристрастието към този свят се прогонва само от помненето на смъртта, която често ни застига в разгара на светските ни занимания и увлечения.

Помненето на смъртта и Божия съд е по-нужно от всичко за живеещия в този суетен свят."

Църковен вестник