Когато ви стане трудно ...

„Когато ви стане трудно“,

напишете ми писмо … и го оставете до гроба ми.

Ако получа милост от Господа, ще ви утеша и ще ви помогна“.

Св. Серафим Софийски чудотворец