Трябва да запазите спокойствие, дори когато ...

Гневът не помага с нищо, само наранява тези, които са ядосани.

Поради гордост и тщеславие често стават недоразумения. Да се отнася унизително може всеки, но никой друг освен нас самите не може да ни унижи, освен нашите дела и постъпки.

Трябва да запазите спокойствие, дори когато другите се опитват да предизвикат гнева ви нарочно.

Сръбски патриарх Павле