Животът е серия от необходими уроци

"Животът не ни наказва. Той ни учи. Животът е серия от необходими уроци, следващи един след друг в идеална последователност.

Когато не успяваме да усвоим някой урок, се налага да го повтаряме отново... и отново!

А щом го научим, идва следващият.

Уроците никога не свършват!"

Андрю Матюс