Да умееш да чакаш

“Умът ще отговори на повечето ви въпроси,

ако се научите да се отпускате и

да изчаквате отговорите.”

Уилям Бъроуз