Свобода

“Хората искат свобода на словото като

компенсация за свободата на мисълта,

която те рядко използват.”

Сьорен Киркегор