За златната верижка със седем колелца

Искам да ви подаря…скъпоценна верижка от златни колелца, но нека тя бъде върху сърцето ви, а още по-добре, пазете я в сърцето си – тази скъпоценна верижка.

Седем плетки има верижката, седем прекрасни златни колелца, ето ги, запомнете ги добре!

Първото колелце – да помним Бога. Който има това колелце, който постоянно, ежеминутно помни Бога, ще Го види пред себе си.

Второто колелце е свързано с първото – това е страхът Божий. Който помни Бога, той няма да направи нещо лошо, тъй като ще се побои, няма да иска да обиди Господа, Когото вижда пред себе си.

А ако има страх Божий, то задължително ще има и трето колелце – покаяние, защото страхът Божий ще покаже всичките ви грешки на вашата съвест.

С покаянието тясно свързан е самоконтрола: да наблюдаваш себе си – това е четвъртото колелце на златната верижка.

Който искрено се разкайва за своите грехове, той винаги ще следи себе си, ще избягва всичко, което може да оскърби Христа.

Петото колелце – най-драгоценното, то е обсипано с брилянти – това колелце се нарича смирение. Който има първите четири, той ще има е петото, защото такъв човек никога няма да се превъзнася над хората, с нищо няма да се гордее, той знае само за своите грехове, той само внимателно наблюдава себе си, своите постъпки.

А който помни и се бои от Бога, разкайва се за своите грехове и контролира, наблюдава себе си, в него има смирение, той е придобил мирна съвест, мир в душата – това е шестото колелце.

Седмото колелце, навярно, вие сами ще ми подскажете: у когото е светло и мирно на душата, той няма да се сърди или да обижда другиго, защото има в себе си седмото колелце – мир с хората, той обича хората.

Повтарям още веднъж: помнене на Бога, страх Божий, покаяние, самоконтрол, смирение, спокойна съвест и мир с хората.

Вземете този подарък, приберете го и го отнесете вкъщи.

СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИ)