Който съгрешава, а не бива наказван тук, е най-нещастният човек

От всичко, което се случва в земния живот,

единствено грехът трябва да опечалява християнина.

Който съгрешава, а не бива наказван тук, е най-нещастният човек.

(Св. Иоан Златоуст)