Който претърпи докрай, ще бъде спасен (Мат. 10:22)

Дръж в мисълта си това, че когато бедата вече е дошла, ти не можеш да я захвърлиш подобно на тясна дреха, но ще трябва да я претърпиш.

По християнски ли ще я претърпиш или не, все пак това е неизбежно; така че по-добре е да претърпиш по християнски.

Роптаенето не избавя от бедата, но я прави още по-тежка, а смирената покорност пред определенията на Божия Промисъл и благодушието отнемат тежестта от бедите.

Осъзнай себе си като заслужаващ не само такава беда, и че ако Господ би поискал да постъпи с теб според всяка правда, такава беда ли би следвало да ти изпрати?

Повече от всичко се моли - и милостивият Господ ще ти даде сила на духа, при която, докато другите се удивляват на твоите беди, на теб ще ти се струва, че сякаш нищо не търпиш.

(Св. Теофан Затворник)