Греховна епоха

Живата риба плува нагоре, а

умрялата бива отнесена от течението.

Истинският християнин се изправя

срещу настоящата греховна епоха.

Фалшивият бива пометен от нейната бързина.

Св. Филарет Московски