Ако вършиш някое добро дело, пази се от похвали

Ако вършиш някое добро дело, пази се от похвали;

похвалиш ли се, ще изгубиш всичко,

което си придобил с труд и ще се лишиш от Божията благодат,

защото от похвалата произлиза превъзнасяне, а

от него – падение, а падението е отлъчване от Бога.

Св. Димитрий Ростовски