Всичко за нас знае само Бог

Всичко за нас знае само Бог.

Нещо сме забравили,

нещо не искаме да си спомняме.

Друго помним не така, както се е случило.

Докато имаме свободната си воля обаче, сме свободни

да се каем за греховете си и

да се молим Богу за себе си и за ближните.