Страхът разбива енергийната защита

Приказка за чумата, по Петър Дънов

Някога имало едно кралство. Един ден кралят се прибирал от лов и застигнал на пътя една съсухрена старица, която едвам пъплела. Съжалил я кралят, спрял коня и я запитал: - „Къде отиваш, бабо?” - „Ей, там към онова кралството съм тръгнала, сине, но сили не ми останаха.”

Метнал я кралят на коня зад себе си и я превел през крепостните стени, където й помогнал да слезе. Когато я спуснал на земята, тя се изправила пред него и казала: „Кралю, аз съм чумата.”

Заскубал си косата кралят, завайкал се, че докарал чумата на собствения си кон, но тя му казала:

„Слушай ме. От благодарност, че ми помогна,

обещавам,че ще уморя само 1000 души.

Тръгнала чумата от къща на къща, всеки ден измирали хора: 1000, 2000, 5000 ...когато броят стигнал десет хиляди, кралят, разярен тръгнал да я търси. Намерил я в един беден дом и закрещял: „Ти ме измами! Наруши обещанието си. Десет хиляди умряха вече.”

Чумата се изправила и спокойно отвърнала: „Кралю, аз спазих обещанието си и уморих само 1000. Останалите умряха от страх.”

Из беседа на Учителя Петър Дънов.