Учтивост

Ако някой ме пита,

аз винаги казвам:

- Много добре съм, благодаря. 

Ако някой ме пита, 

аз винаги казвам:

- Как сте? О, много ви благодаря.

Винаги, винаги

аз отговарям,

щом ме питат учтиво ...

НО ПОНЯКОГА

тъй ми се иска

да са по-невъзпитани хората.

А. А. Милн

Из "Мечо Пух + Стихотворения" на

КК Труд