Пътници и гарван

Тръгнали веднъж селяни на пазар. По пътя един от

тях видял черна птица върху дърво край пътя и се провикнал:

– Вижте, вижте, хей там гарван с едно око!

– Леле, бързо да се връщаме. Гарван с едно око е лошо предзнаменование! – обадил се друг.

– Я не приказвайте врели-некипели – троснал се трети. – Как може гарван, който не може да предвиди собственото си ослепяване и да се опази, да предскаже бъдещето на други!

Поука: Никой не вярва на хора, които собствените си работи не могат да подредят, а съветват другите!