Лековити треви

След ореха Бог създал здравеца и босилека, а след тях - останалите треви, а най-после - животните и човека.

Бог направил човека от земя и го оставил за съхне. Скришом Дяволът се промъкнал и пробил човека с шило на четиридесет и едно места. Идва Бог по едно време, за да вдъхне душа на човека, но тя не се задържала. Той се досетил, че това е работа на Дявола, набрал разни треви, затикнал четиридесет дупки, но една оставил отворена. Като вдъхнал душа на човека, той оживял и Господ казал:

- Като те заболи тялото някъде, да береш от тия треви и да се цериш с тях, от тях да пиеш, с тях да се поливаш и с тях да си връзваш раните.

Човекът се изправил и попитал:

- Боже, а защо не запуши и последната дупка?

Бог рекъл:

- Тази дупка е смъртта!

Затова умираме - от дупката излиза душата. А тревите, с които били затиснати 40те дупки, станали лековити. Първият човек, познавал тези билки, познавали ги и неговите потомци. Но после лека-полека започнали да ги забравят.

Из "50те приказки и легенди" на КК Труд