Певецът Орфей слязъл повторно в ада, за да победи не смъртта на любимата си, а своята собствена

Певецът Орфей слязъл повторно в ада, за да победи не смъртта на любимата си, а своята собствена, но бързо разбрал, че няма да му стигнат сили -

за себе си не можел да пее тъй, както пял за нея.

Никакво ехо не посрещало и не възпроизвеждало неговия глас, сякаш околните пропасти били не от звънки скали, а от мокра и лепкава пръст, царството на смъртта наистина изглеждало мъртво, не поемало никакво предизвикателство, оставало недостижимо и

песента на Орфей

рухвала пред собствените му нозе или веднага се връщала назад като подплашено и засрамено куче - това направило неговото поражение пред смъртта неминуемо.

Артур Лундквист