Архангелите са наши закрилници и лобисти пред Бога

06.11.2022 Spomen.bg онлайн

Те са първото Божие творение, армията небесни сили, които стоят пред престола на Господа. Те са Неговите небесни пратеници и вестители (на гр. "ангелос" - пратеник на Бога), пред които той открива волята си, а те я изпълняват и просвещават останалите.

Ангелът е нашият пръв закрилник. Той е дипломатът, чрез който човек общува с Бог. Ангелите са посредници между "горния" и "долния" свят и Бог ги изпраща за нашето спасение.

Те са невидими, защото са духовни същества без плът. Описват ги с огън, вятър и светлина. В староеврейски, арамейски и арабски "дух" и "вятър" се означават с една и съща дума. Ангелите сякаш са от светлина - леки, бързи, блестящи. Самата дума "светлина" е част от името на архангел Уриил.

Безплътни са, но имат разум. Според заслугите им пред Бог и при тях има йерархия. Небесното политбюро е от седем архангели.

Най-високо е архистратегът Михаил. Името му означава "който е като Бог". Той е вожд на небесните сили и борец против духовете на тъмнината. Изобразяват го с копие и стъпкал дявола. Дясна ръка му е архангел Гавриил - пазител на Божествените крепости и известител на Божиите тайни. Той известява Дева Мария, че ще роди Спасителя на света.

Рафаил е божественият лекар, церител на недъзи. Името му означава "Господ изцелява". Смятан е за пазител на човечеството, за архангела на здравето и лечението, на изобилието и съзиданието.

Просветителят на душите е Уриил. Той минава за най-достъпния, архангел е на светлината, пророчеството и прозрението. Салатиил се почита като молител и вечен застъпник на хората пред Бога. Прославящият Господа е Йехудиил. Той укрепва хората, които разнасят славата Божия, и ходатайства да получат награди. Варахиил препраща божиите благословии към конкретния човек.

Нали са първото Божие творение, Господ ги е дарил със свободна воля. Но от Адам и Ева знаем, че волята води до изкушения. Не устоял на тях най-висшият от ангелите Денница. Той се възгордял и разбунтувал срещу Бога. И от Денница, което ще рече "най-светъл", станал сатана - лъжец. Заради това Михаил го низвергнал от небето. Но сатаната повлякъл и други. Така една трета от ангелите станали демони и тръгнали против Бога. Като ги прогонил, Михаил рекъл на останалите: "Да застанем пред Създателя наш и да не помисляме неугодно Богу!" А Господ възнаградил верните с вечно блаженство.

Хората имат интерес от ангелите, защото те са пазители на рода им. Всеки човек - кръстен или не, се сдобива с ангел пазител от мига на раждането (Матей 10:18). През Средновековието обаче се настъпва промяна и само кръстеният получава ангел. Ангелите бдят през целия земен път на хората, стоят зад дясното им рамо и говорят с гласа на съвестта.

Народът вярва в св. Архангел, който държи златна ябълка и нож. С ябълката примамва умиращия, а с ножа вади душата му. Светецът се нарича още душевадец, а на празника му Задушница се почитат мъртвите (за душите). Според средновековните теолози има 9 ангелски ранга, разделени в три чина. Св. Дионисий Ареопагит определя най-висшия от шесткрили херувими, четирикрили серафими и престоли. Херувимите са мъдри просветители (сатаната е имал чин на херувим). Серафими означава огнени, те буквално пламтят от любов към Бога и подбуждат и другите към такава обич. Престоли значи Богоносни, т.е. на тях Господ сяда и съди.

Господства, сили и власти са вторият чин. Господствата наставляват владетелите да управляват мъдро, учат на самообладание, спират греховни желания. Силите творят чудеса и изпращат благодат на Божиите избраници. Властите укротяват сатаната.

В третия чин са начала (архонти), архангели и ангели. Началата управляват Вселената и стихиите, наставляват всекиму да се отдава дължимата чест, учат управниците да работят не за лична слава и изгода, а за честта на Господа и в полза на ближните.

Окончанието -ил в имената на архангелите означава "божественост". Ангелите са най-близо до човека, наставляват го да води добродетелен живот и му известяват намеренията на Бог. Те пазят вярващите, удържат ги от падения, изправят падналите.

Как изглежда ангелът, щом е невидим. Представените в Библията ангели са като хората и само ореолът издава небесния им произход. В ранното християнство се появяват изображения на двукрили ангели в човешки облик. Средновековието ги облича в туники като античните герои, а византийското изкуство - в разкошни одеяния. На Запад ги изобразяват като юноши с криле в ленени одежди и златни пояси. Те съпровождат Христос с тръби и оръдия за мъчение в сцените на Страшния съд. Едва през Възраждането се появяват хрисимите ангели с меко излъчванe.

Ангели има и в исляма. Те са родени от стихиите, за да служат на хората. Там Гавраил е Джабраил и съобщава на пророците Откровението, Рафаил ще възвести Съдния ден, Азраил е ангел на Смъртта, а Харут и Марут са на магическото познание.

Църквата се обръща към ангелите със специална молитва: "Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди." Защото вярва, че ангелът на всеки се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела и скърби за него, когато греши.

За да призовем своя ангел, е достатъчно да изречем: "Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!"