Да вярваме в Божия промисъл

Бог дава всичко навреме на тези, които могат да чакат.

Архим. Йоан (Крестянкин)