Иван Вазов първи казва “благодаря”

11.01.2022

Днес, 11 януари, е Световният ден на думата “благодаря”. Най-любезният ден е обявен на 11 януари 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО и ООН.

Българската дума “благодаря” е наистина уникална. Няма я у другите славянски езици, появява се през февруари 1916 година. Дотогава на български се е казвало “сполай”, което е гръцкото “еси пола ти” (буквално “за много години”). Думата “благодаря” е употребена за първи път от народния поет Иван Вазов в стихотворението “Благодаря ти, Боже”, публикувано през февруари 1916 г., и неслучайно е толкова красива и няма аналог в никой друг славянски език. Няма я даже в т.нар. македонски и може би е маркер, който различава истинския български език от всякакви изгъзици.

На руски се казва “спасибо”, което е “спаси, Бог”, на сърбохърватски (бошняшки) - “хвала”, на чешки - “дик”, на полски - “дженкуем”.

“Благодаря” е повече от дума. Тя е отношение и стимул, казват приложните психолози. Днес е най-любезният ден в годината, защото целият свят празнува вълшебната дума “благодаря”. А целта е да напомня на жителите на планетата високата стойност на учтивостта, добрите нрави и умението да изкажеш на другите благодарност за добрите им дела.

Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш.

Благодарността ни носи още нещо, за което да сме благодарни. Тя засилва изобилието в живота ни. Липсата на благодарност и оплакванията неизменно водят до все по-малко хубави неща в живота.

А според приложните психолози думата “благодаря” наистина е вълшебна - емоциите, които човек изпитва, когато я чуе, са подобни на тези, които възникват у децата, когато нежно ги галят по главата.