Отбелязваме Деня на Приближение до Пи

22.07.2021 Спомен
Снимки: Pixabay
Снимки: Pixabay

Днес отбелязваме Деня на Приближение до Пи.

Датата 22 юли се явява цифрово обозначение на дробта 22/7 (при календарен запис ден/месец). Денят се чества, тъй като 22/7 е известно приближение на Пи – 3,14.

Без съмнение по-популярен е Денят Пи – празник, на който се празнува математическата константа. Той се отбелязва на 14 март, тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на Пи в десетичния му вид.

Числото Пи е известно още под името Лудолфово число и Архимедова константа. То е една от най-известните и фундаментални константи в математиката, дефинираща се като отношение на обиколката на окръжност към нейния диаметър, чиято числена стойност е приблизително равна на 3,14.

Наред с това числото Пи е и ирационално число, което означава, че точната му математическа стойност е непознаваема и дори съвременните компютри, изчислили милиарди цифри след запетайката, не са в състояние да определят абсолютната му и окончателна стойност.

Това велико число Пи има близо 4-хилядолетна история, като за негови откриватели могат да се считат още жителите на Месопотамия.

Математиците обаче считат за негови истински откриватели вавилонските магове, използвали го при строежа на легендарната Вавилонска кула. Предполага се, че математическата константа е в основата и на строежа на знаменития Соломонов храм в Йерусалим, както и на египетските пирамиди в Гиза, в чиито пропорции е заложено числото 3,1416.

Никое друго число не може да се похвали с неговата слава.

Защото независимо от всичко, то винаги е едно и също и макар и необичайно дълго, всъщност е безкрайно. Затова хората по света са приели да се учи и пише като 3.14159, защото то просто никога не свършва и дори и най-големите съвременни компютри не могат да разберат кога свършва.

За първи път 16-ата буква от гръцката азбука Пи е използвана през 1706 година от английския математик Уилям Джонс, за да се обозначи отношението на дължината на окръжността към нейния диаметър. Това обозначение става общоприето след публикуването на произведенията на Леонард Ойлер през 1737 г.

Някои хора са посветили много години от своя живот за изчисляването на числото Пи.

Холандският математик Лудолф ван Цейленг е прекарал дори десет години, за да изчисли числото Пи до 20 цифри след десетичната запетайка, Неговият резултат е публикуван през 1596 г.

„Който има желание, да продължи“ – пише ученият в края на труда си.

След смъртта му в неговите ръкописи са били открити още 15 цифри от числото. Намерените от него цифри на числото Пи са издълбани върху надгробния му камък. В чест на него понякога пи се нарича „Лудолфово число“. При това всички изчисления са правени на ръка. 

Днес с помощта на суперкомпютри са изчислени 13 трилиона цифри след десетичната точка. 

Числото ПИ е навсякъде в природата където има окръжности като слънчевия диск или двойната спирала на ДНК, зеницата на окото и концентричните кръгове, които се образуват във водата.

Пи се открива и във вълните, в движението на светлината и звука, дори участва в уравнението, определящо колко точно можем да научим за Вселената, познато като универсалния принцип на Хайзенберг.