Свети пророк Илия е единственият човек, възнесен жив на небето

20.07.2021 Спомен
Сн. Официален сайт на Българска Патриаршия / www.bg-patriarshia.bg
Сн. Официален сайт на Българска Патриаршия / www.bg-patriarshia.bg

Пророкът щял да се върне за мъченическа смърт на земята при битката с Антихриста.

Свети пророк Илия е не само един от най-почитаните светци в Православната, а и в Католическата църква. Той е един от най-известните хора в историята на човечеството. Почитан е не само в християнството и юдаизма, но и в исляма.

От сайта Pravoslavie.bg се постараха да съберат най-интересните факти за свети пророк Илия.

1. Всъщност името на пророк Илия е неизвестно.

Ние не знаем нищо за произхода на пророк Илия, за неговото родословие и дори е възможно името Илия да не е неговото собствено име. „Елийаху” на библейски еврейски език означава „Яхве е мой Бог”. Съществува мнение, че пророкът приема това име по време на противопоставянето с жреците на идола Ваал.

2. Пророк Илия е проповедник на Единия Бог.

По времето на пророк Илия над Израил царува Ахав и жена му Иезавел. Те са идолопоклонници – принасят жертви на езическото божество Ваал. Иезавел по произход е финикийка. Финикийците се покланят на Ваал и самата Иезавел е негова жрица. Царят и царицата явно склоняват народа към идолопоклонство. Пророк Илия открито ги изобличава и с това си спечелва ненавистта на царицата.

Като наказание за упорството на царя в идолопоклонството Господ изпраща зной в Израил. Три години от небето няма нито дъжд, нито роса. Сушата се прекратява само по молитвата на пророк Илия, което посрамва жреците на Ваал.

Това се случва при следните обстоятелства: Илия събира на планината Кармил народа на Израил и жреците на Ваал, и предлага да съградят два жертвеника: един на Бога и един на Ваал; и да принесат жертви върху тях, но да не подклаждат огън. Ако Ваал изгори своята жертва с огън от небето, то той е истинният бог. Ако Господ изгори Своята жертва, то Той е истинният Бог. Разбира се, Ваал не „приема” своята жертва. А огън от Бога пояжда не само жертвата, но и дървата и каменния жертвеник, и дори окопа с водата, който Илия е заповядал да направят около жертвеника.

Народът на Израил се покайва и прославя Бога, а Илия собственоръчно избива всички жреци на Ваал, защото те подвеждат хората към идолопоклонство. След това той се моли на Господа за дъжд и Господ чува молитвата му.

За пророк Илия пише конкретно в Библията: „…изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други (пророк Елисей от пророк Илия), и Илия се понесе във вихрушка към небето”.

3. Пророк Илия е предтеча на Христос.

Съгласно църковното предание, което се основава на пророчеството на Малахия: „Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен”, пророк Илия ще бъде предтеча на Второто пришествие на Христос на земята и ще бъде убит за проповядване на Христа. С това той ще повтори съдбата на свети Йоан Кръстител, който идва „в духа и силата на Илия” като Предтеча на Спасителя. (Христос казва: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях”.

За това, че пророк Илия е възвестител на Христос, свидетелстват неговите чудеса. По време на сушата, изпратена заради греховете на цар Ахав и израилевия народ, той живее в дома на вдовицата от Сарепта Сидонска, която е езичница по произход. Това е предобраз на идването на Христос при погиващия народ на Израил – Той е отхвърлен от израилтяните, но приет от езичниците.

В дома на вдовицата Илия възкресява единствения й син, който умира от тежка болест. Така и Христос възкресява мъртви в Своя земен живот.

Свещеното Писание разказва за още едно чудо, станало в дома на вдовицата – докато там живее пророкът, дървеното масло в гърнето не намалява и брашното в делвата не се свършва. Това е предобраз на чудото с преумножаването на хлябовете и рибите, с които Господ нахранва народа, дошъл да Го чуе (Мат. 14:15-21; Мат. 15:32-38).

4. Илия е събеседник на Христос.

Евангелието свидетелства за това, че

Илия е най-велик сред пророците,

чрез факта, че само той и Моисей са удостоени да беседват с Христос по време на Неговото Преображение на планината Тавор.

Съществуват различни обяснения – защо точно тези двама пророци са избрани за беседата с Христос. Едното от тях е, че пророк Илия, както и Моисей, има опита на непосредственото богообщение: Моисей получава от Бога закона и освен това общува с Бога толкова близко, колкото е възможно за човек – той вижда Бога. Илия стои на планината Хорив пред лицето Господне по Неговия призив, като закрива лицето си със своя кожух.

Свети Йоан Златоуст излага още едно мнение: Моисей е починал, а Илия още не е изпитал смърт – те стоят пред Христос, като с това показват, че Той има власт над живота и смъртта, над небето и земята.

5. Пророк Илия в юдаизма.

Още в древния, дохристиянски юдаизъм съществува предание за пророка Елияху, който е предтеча на Машиах (Месия). Това предание се е съхранило до днес. Нещо повече, смята се, че Илия не просто ще се върне на земята преди пришествието на Месията, но и ще Го помаже за цар (защото след многовековното прекъсване в династиите не може да има друго посочване на легитимния цар, освен непосредствено от Бога – чрез пророк).

Юдейската традиция също твърди, че Елияху посещава дома на всяко семейство, което празнува Песах (спомнянето за Изхода от Египет). Затова по време на ритуалната пасхална трапеза на масата слагат чаша за пророка.

6. Пророк Илия в исляма.

В ислямската традиция пророк Илия се нарича Иляс. Неговото животоописание повтаря накратко библейската биография на пророка: той учи народа да се покланя на Единия Бог; наказва за поклонението на идола Ваал.

Някои тълкуватели на Корана и ислямски богослови смятат, че Идрис (Енох) и ал-Хидр (пророк, учител на Моисей, който също е безсмъртен; той няма аналог в Библията) – всъщност са други имена на пророк Илия. В исляма липсва есхатологичният смисъл, който се придава на личността на Илия в християнството и в юдаизма.

Но вярата, че той е взет жив на небето присъства и в исляма.

Смята се, че той пътешества по света заедно с ал-Хидр. А в по-късната ислямска литература и в легендите Иляс направо се превръща в получовек-полуангел.

Според някои пророк Илия е покровител на верните на Господа, защото самият той му е бил верен въпреки всички обстоятелства.

Пророк Илия се смята и за наставник на заблудените, защото с чудесата, които извършва, вразумява заблудения народ. Той е и образец на целомъдрен живот, защото живее в чистота и е безбрачен…

На всеки той е близък по своему. Затова пророк Илия, от който ни делят хилядолетия, и днес е един от най-обичаните светци. |

Със съкращения от www.pravmir.ru