Александър Велики тръгва на първия си поход от Хераклия Синтика до Рупите

20.07.2021 Георги Милков
Снимки: АВТОРЪТ / Всички права запазени.
Снимки: АВТОРЪТ / Всички права запазени.

Всички знаят, че Александър Велики се е опитал да завладее света, но аз самият нямах никаква представа откъде е започнало всичко. Руините на Хераклея Синтика са само на 15 минути пеша от къщата на баба Ванга в Рупите, макар малцина от стотиците туристи там да си правят труда да продължат още малко надолу.

А си заслужава човек да види откъде младият Александър тръгва на първия си военен поход срещу медите, които живеят отатък другия бряг на днешната река Струма. Това се случва през 340 г. пр. н. е., докато баща му Филип е отишъл да обсажда Византион.

Години по-късно Александър ще завладее Египет, ще прегази Персия и ще стигне чак до река Инд в мечтите си за световна хегемония.

Столетия и хилядолетия след това примерът му ще вдъхновява други мъже, изгаряни от пориви между величието и лудостта. Да си спомним само за Наполеон, обхванат от тази “безумна химера, родена от болен мозък”, разяждан от амбиции и сравняващ се с Александър Велики, отчаян при мисълта за всичко, което все още не е завладяно.

“Париж ме притиска като оловен саван, тази Европа е къртичена дупка, само на изток могат да бъдат създадени големи империи и осъществени велики революции”, пише той. И наистина през 1798 г. Наполеон ще се насочи към Египет по примера на Александър.

Нека да си представим как спиралата на цялата тази героична и трагична история започва от 16-годишния Алексанър, който именно от Хераклея Синтига ще поеме на първия в живота си военен поход. И няма да спре чак докато смъртта не го застигне във Вавилон.

Има нещо мистично в този античен град, носещ името на Херакъл - митичния прародител на древните македонски царе. Сякаш може да се усети дори в очите на многобройните каменни лъвски глави, открити в руините.

Защо наоколо има толкова много лъвски глави?

Вероятно този символ ни препраща към първия подвиг на безумно смелия Херакъл, който удушил Немейкския лъв, одрал му кожата и се наметнал с нея и главата на звяра...

Предания и легенди, които през последните няколко години са довели край руините на Хераклея Синтика хора от около 120 различни държави.

На къщичката на екскурзовода има карта на света, върху която с топлийки чуждестранните гости са отбелязали страната, от която са дошли. От Чад до Пакистан. Една нова въображаема Александрова световна империя!

От фейсбук