Не съди другите, има кой да го направи

„Фарисеят също е имал добри дела, но като осъдил ближния си, той се е поддал и изпаднал в тщеславие,

което дяволът използва, за да ни лиши от всичките ни добродетели.

Когато тщеславието – дъщеря на гордостта, пусне корени, всички добри дела се губят“.

Св. Йоан Лествичник.