Говори с дърветата

“Дърветата са светилища.

Който знае как да говори с тях, и

как да се вслушва в тях,

може да научи истината.”

Херман Хесе